Katrin Academy


Vitajte v Katrin Academy – získajte svoje znalosti online
Katrin Academy online je pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti hygieny i v priemyselnom prostredí. Našim cieľom je vám poskytnúť čo najlepšie informácie na to, aby ste svojim zákazníkom vedeli ponúknuť správne riešenie Katrin hygieny – papier, dávkovače, mydlo... a zároveň lepšie podnikať.

Škola papiera


V tejto časti sa zoznámite so základmi výroby papiera, rôznymi vlastnosťami papiera a problémami týkajúcimi sa životného prostredia.
Ďalej zistíte, aký druh papiera a dávkovača by ste mali použiť v rôznych situáciách.
Na konci môžete otestovať svoje novonadobudnuté vedomosti pomocou testu s viacerými možnosťami.

Schôdzka so zákazníkom 


Správna príprava je kľúčom k akémukoľvek procesu predaja. Tu nájdete všetko, čo potrebujete, aby ste sa pripravili na ďalšie stretnutie s jednoduchým kontrolným zoznamom vecí, ktoré je potrebné zvážiť pred, počas a po stretnutí. Obsah, ktorý sa má použiť pre vašu prezentáciu, je k dispozícii aj ako sekcia s najčastejšími otázkami, ktorá obsahuje výber toho najdôležitejšieho.

Servis/údržba


Táto časť obsahuje informácie o inštalácii rôznych dávkovačov a ich pravidelnom servise, rovnako ako aj kontaktné informácie týkajúce sa technickej podpory značky Katrin.

Stiahnuť materiály


Na tomto mieste sme zhromaždili užitočné dokumenty vo formáte PDF, ktoré si môžete prevziať, napríklad produktové katalógy, brožúry a prezentácie.

Kontakty a odkazy