Vytlačiť túto stranu
 • Hygienické riešenie, založené na vysokoabsorpčnom papieri z recyklovaných vláken na účinné utieranie
 • Jednovrstvový, modrý
 • Nulový odpad - využije sa všetok papier na rolke
 • Veľké množstvo papiera na rolke
 • Pri použití v kombinácii so zásobníkom Katrin Inclusive System Towel pripadá na jednu rolku až 895 útržkov papiera
 • Vhodný do všetkých hygienických zariadení, najmä však do stredne až vysoko frekventovaných
 • Výnimočne vhodný pri manipulácii s jedlom, keďže modrá farba zanecháva stopy
 • Jemný a pevný
 • Kontrolovaná spotreba a znížené prevádzkové náklady
 • Schválený na priamy kontakt s jedlom
 • Certifikovaný v súlade s environmentálnym označením Nordic Swan
K dispozícii len na týchto trhoch
Velká Británia/Írsko
Certifikáty
Colour Palette
Modrá
CP Gross Weight
1,92 kg
Number Of Rolls
1
Size consumer pack
x 190 mm
y 210 mm
z 190 mm
Grammage Per Ply
1 x 45 g/m2
Core Diameter
Ø 42 mm
Number Of Plies
1
Number Of Sheets
1
EAN Code
6414300460213
Size Sheets
x 200000 mm
y 210 mm
Size Rolls
Ø 190
y 210 mm
x 200 m
Number Of Rolls
6
EAN Code
6414305460218
TU Gross Weight
11,99 kg
Number Of Consumer Packs
6
Sack Width Depth Height
x 600 mm
y 230 mm
z 400 mm
Number Of Transport Packs
36
Size Transport Pallet
EUR
x 1200 mm
y 2220 mm
z 800 mm
Pallet Gross Weight
457,03 kg
EAN Code
6414307460126