Katrinské osvedčenia

Environmentálna značka EÚ: Značka Európskej únie pre výrobky, ktoré spĺňajú vysoké nároky na životné prostredie. Takto ocenené výrobky z jemného papiera pozostávajú z recyklovaných vlákien alebo celulózy zo 100 % udržateľne obhospodarovaných lesov.

Medzi nevyhnutné kritériá patrí skutočnosť, že emisie vznikajúce pri výrobe nesmú prekročiť predpísané hodnoty pre vzduch a vodu. Navyše by mala byť obmedzená spotreba energie, minimálne množstvo vlákien musí pochádzať z udržateľného lesného hospodárstva a používanie chemických látok je prísne regulované.
Škandinávska ekoznačka: Oficiálna environmentálna značka v severských krajinách. Má platnosť počas celého životného cyklu a kladie vysoké ekologické štandardy, ktoré sú nepretržite testované. Aby mohol výrobok získať licenciu severskej environmentálnej značky, musí pochádzať z jednej z celkového počtu 63 certifikovaných oblastí výrobkov a spĺňať všetky požiadavky pre daný typ výrobku.

Medzi nevyhnutné kritériá patrí skutočnosť, že emisie vznikajúce pri výrobe nesmú prekročiť predpísané hodnoty pre vzduch a vodu. Navyše by mala byť obmedzená spotreba energie, minimálne množstvo vlákien musí pochádzať z udržateľného lesného hospodárstva a používanie chemických látok je prísne regulované.
PEFC = program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém
​PEFC a FSC sú organizácie pre certifikáciu lesov/lesných produktov, ktorých cieľom je zastaviť nadmerné využívanie lesov a podporovať trvalo udržateľné lesné hospodárstvo.


​FSC = Rada pre správu lesov (Forest Stewardship Council) 
FSC a PEFC sú organizácie pre certifikáciu lesov/lesných produktov, ktorých cieľom je zastaviť nadmerné využívanie lesov a podporovať trvalo udržateľné lesné hospodárstvo.