O ZNAČKE KATRIN > Novinky a články > SchoolsatPlaffenhausen
Produkty a riešenia

„Vandalizmus je pre nás cudzí“ – Školy v Pfaffenhausene sa tešia z čistých toaliet

Referencia 2009
The Pfaffenhausen Schools
Association
Helmut Grünwald, Správca
Germany

Metsä Tissue GmbH
Adolf-Halstrick-Strasse 6
D-53881 Euskirchen-Stotzheim
Germany


Asociácia škôl v Pfaffenhausene, so sídlom v Nemecku, kontroluje školu a vzdelávacie aktivity, ako aj náklady na pomocníkov a upratovačov. Je tam celkovo 560 žiakov a 11 vlastných pomocníkov, ktorí sa starajú o čistotu v zariadeniach.

Veľký dôraz sa kladie na hygienu v školách. Deti už vedia, že si musia umývať ruky, aby sa vyhli infekciám. Správca Helmut Grünwald vyzdvihuje funkčnosť zásobníkov a dávkovačov značky Katrin: "Ich jednoduché používanie je zrejmé v každodennom živote." "Hľadali sme integračné riešenie a našli sme ho. Zvlášť bolo užitočné, že sme do steny nemuseli vŕtať ani jednu dieru, vďaka dobre premysleným zadným doskám zásobníkov", pokračuje pán Grünwald. Rozsiahla renovácia. Na základe dobrej skúsenosti s výrobkami značky Katrin sa vymieňajú staršie susiče na ruky za nové, ktoré spĺňajúce najnovšie štandardy v systémoch papiera a dávkovačoch.

•Okrem dobrého školského ducha je tiež známe, že čistota propaguje čistotu a zabraňuje vandalizmu. "Vandalizmus je pre nás cudzí. Deti pozorne zaobchádzajú s budovami, nábytkom a vybavením", hovorí Roland Krieger, Predseda Asociácie škôl a Starosta mesta Pfaffenhausen.

Riešenie pre školu v Pfaffenhausene
Systémy zásobníkov, dávkovačov a výrobky tissue značky Katrin sa používajú v

  • školských kuchyniach a jedálňach
  • 26 triedach
  • 29 toaletách
  • 15 špeciálnych učebniach
Školy v Pfaffenhausene