O ZNAČKE KATRIN > Novinky a články > Zapíšte si do kalendára 29. apríla 2021: Tissue Paper, The Smart Choice Virtual Summit
Hygiena

Zapíšte si do kalendára 29. apríla 2021: Tissue Paper, The Smart Choice Virtual Summit

Prečo je hodvábny papier tou správnou a udržateľnou hygienickou voľbou?


Spoločnosť Metsä Tissue a Katrin vás pozývajú na Tissue Paper – virtuálnu konferenciu The Smart Choice Virtual Summit dňa 29. apríla 2021. Spoločnosť Metsä Tissue sa na udalosti zúčastní vo svojom vlastnom firemnom stánku, spoločne s ďalšími výrobcami hodvábneho papiera. 

Hygiena a zdravie sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a výhody hodvábneho papiera ukázali, že je tou správnou a udržateľnou hygienickou voľbou. Účastníci konferencie sa budú môcť viac o tejto téme dozvedieť v troch bodoch: Hygiena a bezpečnosť, Udržateľnosť a Porozumenie spotrebiteľov. Tieto témy preskúmame pomocou odborných prezentácií, ktoré nám prezradia výsledky najnovších výskumov a ukážu vzorové príklady z príslušných oblastí.

Rôznorodá skupina hovorcov sa skladá z výskumníkov, profesionálov z oblasti udržateľnosti a ďalších, a ponúka tak mnohostranný pohľad na sektor hodvábneho papiera ako z hľadiska vedeckého, tak aj z praktického. Udalosť bude zakončená skupinovou diskusiou, v ktorej sa môžu účastníci zapojiť do konverzácií a budú môcť tiež pokladať odborníkom otázky. 

Udalosť je zameraná na manažérov obstarávania a vlastníkov firiem v sektore HORECA, ale je otvorená a bezplatná pre všetkých, ktorí majú záujem. Účasť na udalosti je možná len po zaregistrovaní. 


Further information in English:
Toni Rikkonen
Brand Director, Katrin
toni.rikkonen@metsagroup.com