O ZNAČKE KATRIN > Novinky a články > Nový prieskum potvrdzuje, že papierové uteráky sú stále uprednostňovaným spôsobom sušenia rúk na verejných toaletách
Hygiena

Nový prieskum potvrdzuje, že papierové uteráky sú stále uprednostňovaným spôsobom sušenia rúk na verejných toaletách

​​​​​​​​​​​


Spolocnost Katrin si v januári 2021 opät nechala prostredníctvom nezávislých výskumníkov, spolocnosti Kantar, vypracovat prieskum o verejných toaletách. Prieskum bol uskutocnený v Európe a zúcastnilo sa ho 3 501 úcastníkov z Polska, Nemecka, Spojeného královstva, Fínska, Švédska, Nórska a Dánska. Úcastníci boli zo všetkých vekových skupín (18 a starší).

Cielom prieskumu bolo porozumiet zmenám v správaní pri návštevách verejných toaliet za posledných 12 mesiacov. Obzvlášt dôležité boli zmeny v návykoch, pretože posledný prieskum bol vykonaný ešte pred obdobím pandémie.

Klúcové zistenia neboli prekvapivé. Osobná bezpecnost je dôležitejšia ako kedykolvek predtým a 68 % úcastníkov má na verejnej toalete strach z nakazenia. Pocet používatelov verejných toaliet vo všetkých krajinách klesol z 31 %, uvedených v predošlom prieskume, na 19 % pocas obdobia pandémie. Až 18 % respondentov uviedlo, že verejnú toaletu nikdy nepoužíva (v porovnaní so 7 % z minulého prieskumu).

96 % ludí, ktorí navštevujú verejné toalety, si vždy alebo takmer vždy umyje ruky. To znamená, že 4 % ludí si po návšteve verejnej toalety stále ruky neumýva. V hygienických návykoch je tak ešte priestor pre zlepšenie. Papier je však stále najuprednostnovanejším spôsobom sušenia rúk.Od posledného prieskumu stúpli jeho preferencie z 59 % na 61 %. Sušice rúk uprednostnuje 29 % respondentov a textilné uteráky 10 %. 55 % respondentov v tomto prieskume uviedlo, že sušice rúk nie sú hygienické.

Dezinfekcia rúk sa stala dôležitým krokom v procese hygieny rúk a jej použitie pozoruhodne stúplo pocas roka – 64 % respondentov uviedlo, že používa dezinfekciu ako jeden zo spôsobov cistenia rúk.

71 % respondentov si myslí, že pandémia zmení hygienické návyky natrvalo.

Ked sme sa úcastníkov spýtali, ako sa chránia pred nákazou infekcnou chorobou mimo domov – 71 % udržiava odstup, 71 % sa vyhýba davom a 70 % si umýva ruky castejšie. 69 % respondentov používa mimo domov ochranu tváre.

Prieskum v konecnom dôsledku ukazuje, že pandémia vyvolala v ludoch strach z používania verejných toaliet viac ako kedykolvek predtým. Bezpecné použitie verejných toaliet musí byt vždy podložené bezpecnými hygienickými riešeniami a bezkontaktné spôsoby dávkovania mydla, papierových uterákov a dezinfekcie budú na verejných toaletách coraz dôležitejšie. Taktiež aj ich jednoduchý prístup, správne fungovanie a uprednostnované hygienické riešenia budú aj nadalej klúcovými faktormi. Papierové uteráky sú uprednostnovaným spôsobom sušenia rúk na verejných toaletách.

Viac informácií o prieskume o verejných toaletách vykonanom spolocnostou Metsä Tissue v roku 2021 vám dodá váš lokálny manažér spolocnosti Katrin.

Zdroj: Prieskum o verejných toaletách z roku 2021 spolocností Kantar / Metsä Tissue