Vytlačiť túto stranu

Metsä Tissue uspela v hodnotení WWF

26.03.2012

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) nedávno uverejnil svoj druhý Ekologický index papierenských spoločností, ktorý hodnotí globálnu ekologickú stopu výrobcov papiera. S mimoriadnym potešením oznamujeme, že fond WWF udelil spoločnosti Metsä Tissue najvyššie hodnotenie v kategórií Verejné správy o podnikovej zodpovednosti a systémy environmentálneho riadenia. Naša spoločnosť dosiahla v uvedenej kategórií pôsobivý výsledok na úrovni 86 % maximálneho hodnotenia.

Druhý najlepší výrobca tissue papiera dosiahol výsledok 78 %. Tieto výsledky idú rukau v ruke s  filozofiou, „hygiena šíri úspech,“ značky Katrin a zdôrazňujú význam, ktorý v našej spoločnosti prikladáme otázkam udržateľného osti rozvoja.

„Toto vynikajúce hodnotenie predstavuje pre celú komunitu Metsä Tissue odmenu a silnú motiváciu, pretože zlepšeniu našej transparentnosti a ekologickej výkonnosti sme venovali mnoho úsilia a pozornosti,“ hovorí Mika Joukio, generálny riaditeľ Metsä Tissue. Ako príklad oddanosti spoločnosti Metsä Tissue trvale udržateľnému rozvoju na strategickej úrovni aj v rámci bežnej činnosti pán Joukio uvádza rozsiahle školenie v oblasti udržateľnosti, ktoré v minulom roku absolvovalo približne 100 zamestnancov.
 
„Ďalším  pozoruhodným príkladom je dlhodobý cieľ spoločnosti zmierňovať klimatické zmeny systematickým zvyšovaním energetickej účinnosti. Náš plán je do konca tohto roku dosiahnuť 20% zlepšenie v porovnaní s výkonom, ktorý sme dosiahli v roku 2007,“ dodáva.

„Fond WWF vysoko oceňuje transparentnosť výrobcov zapojených do hodnotenia. Tým, že spoločnosť Metsä Tissue umožnilaa vyhodnotiť svoju ekologickú výkonnosť, spoločnosť Metsä Tissue dokazuje, že berie svoju ekologickú a sociálnu zodpovednosť vážne,“ povedala Emmanuelle Neyroumande, riaditeľka sekcie WWF International pre globálnu výrobu celulózy a papiera.Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na:

Mika Joukio, generálny riaditeľ, Metsä Tissue,
tel.: +358 (0)1046 54959,
e-mail: mika.joukio@metsagroup.com

Marja-Leena Dahlskog, manažérka komunikácie, Metsä Tissue,
tel.: +358 (0)1046 55149,
e-mail: marja-leena.dahlskog@metsagroup.com