Značka Katrin

Naša etablovaná značka Katrin má zastúpenie v celej Škandinávii a Európe, dokopy vo viac než tridsiatich krajinách.

Sme súčasťou skupiny Metsä Group, zodpovednej fínskej lesníckej spoločnosti, ktorá vyrába vysokokvalitné výrobky prevažne z obnoviteľného dreva zo Škandinávie. Sme silným a spoľahlivým obchodným partnerom na nadviazanie úspešných a dlhotrvajúcich vzťahov so zákazníkmi.  

 
Prostredníctvom značky Katrin sa svojim zákazníkom snažíme zabezpečiť, aby sa im s nami ako ich obchodným partnerom žilo a obchodovalo čo najjednoduchšie. Zákazníkom poskytujeme riešenia prispôsobené ich potrebám.

 
Vždy sa snažíme napĺňať ich očakávania. Zákazníci a partneri získavajú od značky Katrin skupinu výhod: zabezpečujeme, aby naše vplyvy na životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo boli v dokonalej rovnováhe. 

 
Chceme byť značkou, ktorú si budú zákazníci pamätať vďaka stelesneniu týchto základných hodnôt:
  • Easy (Jednoduchosť) – Zákazníkom pomáhame uzatvárať lepšie obchody jednoduchším spôsobom (ponúkame im totiž užitočné obchodné nástroje a služby na podporu rastu).
  • Insightful (Znalosti) – Na základe našich znalostí trhu poskytujeme prispôsobené riešenia a obchodné príležitosti.
  • Trustworthy (Dôveryhodnosť) – Môžete sa na nás spoľahnúť po všetkých stránkach nášho partnerstva, od výrobku naprieč celým hodnotovým reťazcom. 
​Začiatky
Naša značka Katrin bola založená v roku 1974 a je prvou značkou výrobkov z papiera používaných mimo domova v Európe. Slovo „Katrin“ má pôvod vo fabrike Metsä Tissue Katrinefors, ktorá vznikla v roku 1765. Fabrika dostala meno podľa ženy jej zakladateľa a je s ňou spätý vznik značky a výrobkov, ktoré poznáme dnes.

Zodpovedná lesnícka skupina

Výrobky a riešenia našej značky Katrin zabezpečuje spoločnosť Metsä Tissue – popredný výrobca obrúskov a papiera na pečenie a prípravu jedla v Európe. Či ste spotrebiteľ alebo profesionálny kupec, Metsä Tissue pracuje na zlepšení vášho zdravia, hygieny a duševnej pohody, či ste doma, v práci alebo si užívate voľný čas. Medzi naše značky patria okrem Katrin aj Lambi, Mola, Serla, Tento a SAGA.

Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä Group, fínskej lesníckej organizácie, ktorá pôsobí na tridsiatich medzinárodných trhoch, má výrobné zariadenia v siedmich rôznych krajinách a zamestnáva zhruba 9 300 ľudí. Máme teda silné a spoľahlivé zázemie na zabezpečenie stability a dlhotrvajúcich partnerstiev. 

V skupine Metsä Group sme sa zaviazali, že sa pri všetkej svojej činnosti budeme riadiť medzinárodnými princípmi trvalo udržateľného rozvoja a požadovať etické pracovné postupy. Vždy myslíme na spoločenské, environmentálne a hospodárske dôsledky svojej činnosti.

Pokrývame celý hodnotový reťazec dreva, od obrúskov a papiera na pečenie, cez kartón, celulózu, drevené produkty, až po dodávky dreva a lesné služby. Naše hlboké znalosti o dreve a drevných vláknach sa sústreďujú v oblastiach, v rámci ktorých máme zjavnú konkurenčnú výhodu a sľubnú budúcnosť. Je možné zistiť celý pôvod všetkej drevnej suroviny, ktorú používame. Výrobky z obnoviteľných surovín sú nesmierne žiadúce, keďže existuje tuhý boj o prírodné zdroje.

Prečítajte si ďalšie informácie o skupine Metsa na tomto odkaze (English) >