Katrin Academy – utveckla din kompetens och gör ditt jobb enklare

Katrin Academy är ett intensivt utbildningsprogram för Katrins partner som säljer hygienlösningar från Katrin eller arbetar med offentliga toaletter och mjukpapper på industriella arbetsplatser.

Academy erbjuder:

  1. En introduktion till Katrins och Metsä Tissues koncept clean & green
  2. Fakta om Katrins syn på hygien, hållbarhet, produkter och lösningar
  3. Orientering i användningen av Katrins säljkoncept, onlineverktyg och material
  4. Bibliotek med online utbildningsmaterial som kan användas för självstudier var som helst, när som helst och med vilken elektronisk enhet som helst

Efter avlagd utbildning i Katrin Academy kan deltagaren:

  1. Snabbt identifiera och känna igen säljmöjligheter för Katrin
  2. Tillämpa Katrins koncept för att skapa trovärdighet
  3. Föreslå de bästa möjliga produkterna från Katrin i alla situationer
  4. Hitta rätt alternativ bland Katrins produkter till produkter på marknaden
  5. Lyfta fram besparingspotentialen i Katrins nyskapande metoder

För att registrera dig i Katrin Academy, boka en träning för ditt team eller få tillgång till Katrin Academys online träningsmaterial: