Verksamhetsmiljö
Helbild

Hygienlösning för livsmedelsbearbetning

Livsmedelshygien är extremt viktigt inom livsmedelshantering. Katrins lösningar hjälper att minimera risken för korskontaminering samt minskar underhållet, förbrukningen och miljöpåverkan. Produkterna uppfyller alla branschkrav och går till och med längre än kraven när det gäller säkerhet.

Torkning i livsmedelshantering
Katrins torkpapper är utformade för bättre livsmedelshygienen och vi har även ett antal luddfria dukar. Vårt specialtorkpapper för livsmedelshanteringen är godkänt för livsmedelskontakt.

Rengöring av ömtåliga ytor
Katrins industriprodukter lämpar sig särskilt bra för livsmedelshantering. Det finns även ett antal självmatande torkpapper som är kostnadseffektiva och hjälper att minska förbrukningen.

Behöver du en hygienlösning
för kundtoaletten eller personaltoaletten?