Pappersprodukter

All skog vi använder till Katrinpapper är 100 % spårbart:

  • 88 % av vår träråvara kommer från certifierade skogar
  • 12 % kommer från kontrollerade men inte certifierade skogar

Varje del av varje träd är viktig, därför utnyttjar (använder) vi alla delar av trädet (där de genererar mest värde):

  • 25 % används till massa, kartong, bakplåtspapper, mjukpapper och nya bioprodukter
  • 60 % används som virke och andra kontruktionselement
  • 15 % är bark, grenar och toppar som används till bioenergiproduktion

Vi återplanterar skogarna med 4 plantor för varje avverkat träd.

​Mer än 94 % av restprodukterna från vår produktion används som råmaterial eller energi.

Våra koldioxidutsläpp har minskat med 45 % per producerat ton sedan 2009.

​Vår produktion drivs till 90 % av förnyelsebar energi.

​99,6 % av vattnet vi använder är ytvatten från sjöar och älvar.

Dispensrar och papperskorgar

​Alla plastdelar på dispensrarna är helt återvinningsbara.

Alla svarta delar av dispensrarna är nu 
tillverkade av återvunnen plast. 


​Plastpluggarna som utgör del av Katrins Systemlösningar tillverkas också av återvunnen plast.

​Katrins plastdispensrar är robusta och dessutom återvinningsbara.