Katrin-certifikat

​EU Ecolabel: EU:s officiella miljömärkning som ger vägledning i valet av produkter som kan bidra till att minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Pappersprodukter med denna märkning innehåller 100 % returfiber eller nyfiber från 100 % hållbart skogsbruk.

Kriterierna inkluderar att utsläppen under produktionen inte får överskrida de definierade värdena som gäller för luft och vatten. Dessutom bör energiförbrukningen begränsas, det måste finnas en minsta mängd fibrer från hållbart skogsbruk och användningen av kemikalier är strikt reglerad.
Svanen: Den officiella nordiska miljömärkningen. Svanenmärket har ett livscykelperspektiv och höga miljöstandarder som ständigt testas. För att en produkt ska få licens för Svanenmärket måste den finnas i ett av de 63 certifierade produktområdena och uppfylla alla krav för motsvarande produkttyp.

Kriterierna inkluderar att utsläppen under produktionen inte får överskrida de definierade värdena som gäller för luft och vatten. Dessutom bör energiförbrukningen begränsas, det måste finnas en minsta mängd fibrer från hållbart skogsbruk och användningen av kemikalier är strikt reglerad.
​​PEFC = Program för godkännande av skogscertifieringssystem
PEFC och FSC  är två organisationer med målet att stoppa överexploateringen och främja ett hållbart skogsbruk.


​FSC = Forest Stewardship Council
FSC och PEFC är två organisationer med målet att stoppa överexploateringen och främja ett hållbart skogsbruk.