Skriv ut sidan

En ansvarstagande skogsindustrikoncern

Våra produkter och lösningar under varumärket Katrin produceras av Metsä Tissue – Europas ledande tillverkare av mjukpappersprodukter och pappersprodukter för bakning och matlagning. Oavsett om du är en konsument eller en professionell köpare, står Metsä Tissue till din tjänst för att förbättra din hälsa och hygien och ditt välmående såväl hemma som på jobbet och på fritiden. Utöver varumärket Katrin har vi även varumärkena Lambi, Mola, Serla, Tento och SAGA.

Metsä Tissue ingår i Metsäkoncernen, en finländsk skogsindustrisammanslutning med verksamhet på 30 internationella marknader, produktionsanläggningar i sju olika länder och runt 9 300 anställda. Vi har alltså en mycket stark och pålitlig bakgrund för att säkra stabiliteten och långvariga partnerskap. 

Inom all affärsverksamhet i Metsäkoncernen har vi förbundit oss till att följa de internationella principerna för hållbar utveckling och kräver etiska arbetsmetoder. Vi tar alltid hänsyn till de sociala och ekonomiska konsekvenserna samt miljökonsekvenserna av vår verksamhet.

Vår verksamhet omfattar hela värdekedjan för virke, inklusive mjukpapper och pappersprodukter för bakning och matlagning, kartong, massa, träprodukter, virkesanskaffning och skogsservice. Vår gedigna expertis om virke och fiber är koncentrerad till områden där vi har tydliga konkurrensfördelar och en ljus framtid. All träråvara som vi använder kan spåras. Det finns stor efterfrågan på produkter tillverkade av förnybara råvaror, eftersom konkurrensen om naturtillgångarna är hård.