OM KATRIN > Nyheter och Artiklar > KATRIN ÄR ALLTID CLEAN AND GREEN

KATRIN ÄR ALLTID CLEAN & GREEN--Den högsta nivån av toaletthygien med den högsta standarden inom hållbarhet

​​​​​​​​​​​


Nu när världen förändras har Katrins främsta kompetensområden – Clean & Green – blivit viktigare än någonsin.

Vi fortsätter fokusera på hygien och miljö för er, vår, miljön och människors hälsas skull.
 

Katrin är en partner för hygienlösningar och hållbar tillväxt – hygien och hållbarhet ingår i allt vi gör.

Alla förtjänar god hygien

Katrin säkerställer hygien i varje steg. Pappershanddukar är det mest hygieniska sättet att torka händerna.* Dessutom är hygieniska, säkra lösningar för hygienutrymmen och torkning i industriella miljöer vår högsta prioritet.

Vår gedigna erfarenhet och omfattande förståelse för användarnas behov säkerställer optimala hygienlösningar med de högsta renlighets- och hygienstandarderna. Detta är till nytta för alla offentliga toaletter i olika kundsegment, torkning på arbetsplatser, liksom för tillväxten i våra kunders affärer och människors hälsa och välbefinnande.

Hållbarhet är en del av vår natur

Katrin tar hänsyn till påverkan på miljön i varje steg. Vår unika värdekedja ”från skog till slutanvändare” säkerställer att Katrinprodukterna tillverkas på ett hållbart och tillförlitligt sätt. Vi verkar även för cirkulär ekonomi och minskad produktkonsumtion. Dessutom är mjukpappersprodukter från Katrin miljömärkta med nordiska Svanen eller det europeiska miljömärket EU Ecolabel. Vi är genuint miljövänliga eftersom vi kan erbjuda lösningar med bevisade** hållbarhetsfördelar och minimal miljöpåverkan.


Med vårt Clean & Green budskap garanterar Katrin våra partners och kunders trygghet.


För mer information om hur Katrin gör hygienutrymmen och arbetsplatser rena och miljövänliga


* Källa: European Tissue Symposium 2016, http://europeantissue.com/hygiene/studies/hand-dryingsingleuse-towelsTelegraph UK (2016.) Dyson Airblades ”spread germs 1,300 times more than paper towels” http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/13/dyson-airblades-spread-germs-1300-times-more-than-paper-towels. Studie från Eurofins-Inlab: Microbial contamination of surfaces associated with different types of hand drier devices (2012). The Hygienic Efficacy of Different Hand-Drying Methods: A Review of the Evidence. Mayo ClinicProceedings (augusti 2012).

** År 2022 tillerkändes Metsä Tissue rankningen Platinum av EcoVadis för sin hållbarhetsprestation. Metsä Tissue rankades i den översta 1% av företag som utvärderades av EcoVadis i kategorin tillverkare av övriga pappers- och kartongprodukter.