OM KATRIN > Nyheter och Artiklar > Ny studie bekräftar att pappershanddukar fortfarande är det sätt folk föredrar när de torkar händerna på offentliga toalette
Hygien

Ny studie bekräftar att pappershanddukar fortfarande är det sätt folk föredrar när de torkar händerna på offentliga toaletter

​​​​​​​​​​​

Katrin använde återigen det oberoende marknadsundersökningsföretaget Kantar för att utföra sin toalettstudie i januari 2021. Studien utfördes i Europa, Polen, Tyskland, Storbritannien, Finland, Sverige, Norge och Danmark och omfattade 3 501 deltagare, med representanter från alla åldersgrupper (från 18 år och uppåt).

Målet var att förstå beteendemässiga förändringar vid besök på offentliga toaletter under de senaste tolv månaderna, och i synnerhet att titta på förändringar av vanor sedan den senaste studien, som utfördes före pandemin.

De huvudsakliga resultaten var inte överraskande. Personlig säkerhet är viktigare än någonsin, och 68 procent av deltagarna är rädda för att bli smittade på en offentlig toalett. I alla länder sjönk antalet användare av offentliga toaletter från 31 procent i den tidigare studien till 19 procent under pandemin. Så mycket som 18 procent av de svarande säger att de aldrig besöker en offentlig toalett (jämfört med endast 7 procent förra gången).

96 procent av personerna som besöker offentliga toaletter tvättar alltid, eller nästan alltid, händerna. Det innebär att 4 procent fortfarande inte tvättar händerna efter att ha besökt offentliga toaletter, så det finns fortfarande utrymme för förbättring när det gäller hygienen. Papper är fortfarandet det sätt som föredras för att torka händerna och detta har ökat från 59 till 61 procent sedan den senaste studien. Handtorkar föredras av 29 procent och textilhanddukar av 10 procent. 55 procent av de svarande i den här studien sade att handtorkar är ohygieniska.

Handsprit har uppenbarligen blivit en viktig faktor för handhygienen, och användningen av handsprit har ökat avsevärt under året – 64 procent av de svarande sade att de använt handsprit som en metod för att tvätta händerna.

71 procent av de svarande tror att pandemin kommer att förändra permanent hur människor ser på handhygien.

På frågan om hur de svarande betett sig utanför hemmet för att skydda sig från att bli smittade, svarade 71 procent att de håller socialt avstånd, 71 procent svarade att de undviker folkmassor och 70 procent svarade att de ofta tvättar händerna. 69 procent av de svarande använder munskydd när de befinner sig utanför hemmet.

Sammanfattningsvis visar studien att pandemin har fått människor att bli försiktigare med att använda offentliga toaletter än någonsin. Säker användning av offentliga toaletter måste främjas med säkra hygienlösningar, och beröringsfria lösningar för tvål, mjukpapper och handsprit kommer att bli allt viktigare på offentliga toaletter. Dessutom är välfungerande och efterfrågade hygienlösningar som är lättillgängliga en fortsatt viktig fråga. Pappershanddukar är fortfarande det sätt folk föredrar för att torka händerna med på offentliga toaletter.


LADDA NER RAPPORTEN: Katrin Toalettrapporten 2021, en studie om offentliga toaletter i Sverige (PDF) >

För mer information om Metsä Tissues undersökning om offentliga toaletter från 2021, kontakta din lokala Katrin-marknadsföringsrepresentant.

Källa: Kantar/ Metsä Tissues undersökning om offentliga toaletter från 2021