Varumärket Katrin

Varumärket Katrin finns i över 30 länder och är därmed väletablerat i Norden och hela Europa.

 
Som en del av Metsäkoncernen, en ansvarstagande finländsk skogsindustrikoncern som producerar kvalitetsprodukter i första hand av förnybart nordiskt virke, är vi en stark och tillförlitlig affärspartner för framgångsrika och långvariga kundrelationer.  

 
Med Katrin strävar vi efter att göra livet och verksamheten med oss som affärspartner så enkelt som möjligt för våra kunder. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på våra kunders behov.

 
Vårt mål är alltid att leva upp till kundernas förväntningar. Med Katrin får våra kunder och partner ackumulativa fördelar: vi säkerställer att miljökonsekvenserna samt de sociala och ekonomiska konsekvenserna är i perfekt balans. 

 
Vår vision är att vara varumärket som kunderna känner igen som ett uttryck för följande kärnvärden:

 
  • Easy (Enkelt) – vi hjälper kunderna att göra bättre affärer på ett enklare sätt (genom att erbjuda dem händiga säljverktyg och tjänster som driver tillväxt).
  • Insightful (Insiktsfullt) – baserat på vårt kunnande om marknaden tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar och affärsmöjligheter.
  • Trustworthy (Tillförlitligt) – vi är en pålitlig partner i alla avseenden, från produkt hela vägen genom hela värdekedjan.

 
Bakgrund
Varumärket Katrin var ett av de första mjukpappersvarumärkena på away-from-home-marknaden i Europa. Det introducerades 1974. Ordet Katrin härstammar från Metsä Tissue AB Katrinefors Bruk som grundades 1765. Bruket fick sitt namn efter grundarens fru och härifrån kommer både varumärket och produkterna som vi känner igen idag.

En ansvarstagande skogsindustrikoncern

Våra produkter och lösningar under varumärket Katrin produceras av Metsä Tissue – Europas ledande tillverkare av mjukpappersprodukter och pappersprodukter för bakning och matlagning. Oavsett om du är en konsument eller en professionell köpare, står Metsä Tissue till din tjänst för att förbättra din hälsa och hygien och ditt välmående såväl hemma som på jobbet och på fritiden. Utöver varumärket Katrin har vi även varumärkena Lambi, Mola, Serla, Tento och SAGA.

Metsä Tissue ingår i Metsäkoncernen, en finländsk skogsindustrisammanslutning med verksamhet på 30 internationella marknader, produktionsanläggningar i sju olika länder och runt 9 300 anställda. Vi har alltså en mycket stark och pålitlig bakgrund för att säkra stabiliteten och långvariga partnerskap. 

Inom all affärsverksamhet i Metsäkoncernen har vi förbundit oss till att följa de internationella principerna för hållbar utveckling och kräver etiska arbetsmetoder. Vi tar alltid hänsyn till de sociala och ekonomiska konsekvenserna samt miljökonsekvenserna av vår verksamhet.

Vår verksamhet omfattar hela värdekedjan för virke, inklusive mjukpapper och pappersprodukter för bakning och matlagning, kartong, massa, träprodukter, virkesanskaffning och skogsservice. Vår gedigna expertis om virke och fiber är koncentrerad till områden där vi har tydliga konkurrensfördelar och en ljus framtid. All träråvara som vi använder kan spåras. Det finns stor efterfrågan på produkter tillverkade av förnybara råvaror, eftersom konkurrensen om naturtillgångarna är hård.