Certyfikaty Katrin

Znak EU Ecolabel: Oznaczenie obowiązujące w Unii Europejskiej dla produktów spełniających wysokie wymogi ekologiczne. Produkty z papieru z tym znakiem są produkowane z włókna wtórnego lub włókna pierwotnego, które w 100% pochodzi ze zrównoważonych upraw leśnych.

Kryteria określają, że emisje wytwarzane podczas produkcji nie mogą przekraczać określonych wartości w powietrzu i wodzie. Ponadto zużycie energii powinno być ograniczone, musi istnieć minimalna ilość włókien pochodzących ze zrównoważonego leśnictwa, a stosowanie chemikaliów jest ściśle regulowane.

​Nordycka etykieta ekologiczna Nordic Swan: Oficjalne oznaczenie ekologiczne krajów skandynawskich. Obejmuje cały cykl życia produktu i ustanawia bardzo wysokie standardy ekologiczne, które ciągle są weryfikowane. Aby produkt mógł uzyskać Skandynawski Znak Ekologiczny, musi należeć do jednego z 63 certyfikowanych obszarów produktów oraz spełniać wszystkie wymagania przewidziane dla odpowiedniego typu produktów.

​PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Leśnymi) 
PEFC i FSC to dwie różne organizacje certyfikujące lasy / drewno, ale mają one jeden wspólny cel: powstrzymać nadmierną eksploatację i promować zrównoważoną gospodarkę leśną.


​FSC = Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej) 
FSC i PEFC to dwie różne organizacje certyfikujące lasy / drewno, ale mają one jeden wspólny cel: powstrzymać nadmierną eksploatację i promować zrównoważoną gospodarkę leśną.