Katrin promuje odpowiedzialny biznes

Będąc częścią Metsä Tissue – firmy należącej do Grupy Metsä – w Katrin jesteśmy oddani koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

  1. Kierujemy się międzynarodowymi zasadami zrównoważonego rozwoju i zawsze wymagamy etycznych metod pracy.
  2. Bierzemy pod uwagę społeczne, środowiskowe i ekonomiczne skutki wszystkich prowadzonych przez nas działań.

Surowce do produkcji naszych wyrobów pozyskujemy w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę zarówno czynniki środowiskowe, jak i społeczne, włączając w to ochronę przyrody i utrzymanie różnorodności biologicznej. Proces pozyskiwania drewna obejmuje w skali roku zaledwie 1-2% całkowitej powierzchni naszego lasu, a na każde wycięte drzewo przypadają cztery nowe sadzonki. W istocie ponowne zalesianie jest wymogiem fińskiej ustawy o lasach pochodzącej z 1886 roku, która jest jednym z najstarszych tego rodzaju aktów prawnych na świecie.

Zrównoważona gospodarka leśna tworzy miejsca pracy dla milionów ludzi – na długie lata. W Europie Północnej jedno miejsce pracy w branży leśnej może wygenerować co najmniej trzy dodatkowe miejsca pracy w obrębie łańcucha wartości.
 
Naszym celem jest przyczynienie się do dobrego samopoczucia naszych klientów nie tylko poprzez wytwarzane produkty, ale i stosowane praktyki. Dążymy do zminimalizowania wpływu, jaki wywierają na środowisko naturalne prowadzone przez nas działania i oferowane artykuły w całym cyklu życia – od pozyskiwania surowców poprzez produkcję i konsumpcję, aż po utylizację. Wszelkie starania do tego zmierzające podejmujemy wspólnie z naszymi dostawcami, klientami, partnerami biznesowymi i konsumentami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNA
Firma Katrin pomaga swoim klientom znaleźć optymalne rozwiązania, które zwiększają produktywność, obniżają koszty i ograniczają nieobecności w pracy powodowane chorobą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA
Firma Katrin podejmuje działanie mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne na każdym etapie swojej działalności i w całym cyklu życia produkowanych artykułów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
Zapewniamy dobre samopoczucie pracownikom, lokalnym społecznościom oraz ogółowi społeczeństwa, kierując się przy tym międzynarodowymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Postępując odpowiedzialnie wobec naszych pracowników i całego społeczeństwa, możemy podnieść jakość życia naszych klientów.