O KATRIN > Wiadomości i artykuły > SchoolsatPlaffenhausen
Produkty i rozwiązania

„Wandalizm jest nam obcy” – toalety w szkołach w Pfaffenhausen są czystsze

List referencyjny 2009
The Pfaffenhausen Schools
Association
Helmut Grünwald, dozorca
Germany

Metsä Tissue GmbH
Adolf-Halstrick-Strasse 6
D-53881 Euskirchen-Stotzheim


Działające na terenie Niemiec stowarzyszenie Pfaffenhausen Schools Association nadzoruje działalność szkół związaną z nauczaniem oraz z utrzymaniem higieny. W nadzorowanych przez organizację obiektach przebywa 560 uczniów i 11 pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości.

W szkołach kładzie się szczególny nacisk na zachowanie higieny. Dzieci wiedzą, że mycie rąk pomaga uniknąć infekcji. Dozorca Helmut Grünwald wyraża uznanie dla funkcjonalności dozowników Katrin: "Są łatwe w użyciu, co widać na co dzień". "Szukaliśmy kompleksowego rozwiązania i znaleźliśmy je. Żeby założyć dozowniki, nie musieliśmy wywiercić w ścianach ani jednego nowego otworu – wszystko dzięki doskonale przemyślanym tylnym ściankom dozowników Katrin" – kontynuuje Grünwald. W szkole w szerokim zakresie prowadzone są prace remontowe.

Dotychczasowe dobre doświadczenia z produktami Katrin spowodowały, że starsze dozowniki są zastępowane nowszymi produktami tej samej firmy. Wszystkie te działania przyczyniają się do tworzenia dobrego ducha szkoły. Wiadomo, że czystość propaguje czystość i zapobiega wandalizmowi. "Wandalizm jest nam obcy. Dzieci nie niszczą budynków, mebli ani armatury" – mówi Roland Krieger, przewodniczący stowarzyszenia i burmistrz miasteczka Pfaffenhausen.

Rozwiązania zastosowane w szkołach Pfaffenhausen
Systemy dozowników Katrin oraz chusteczki wykorzystywane są w:

  • kuchniach i stołówkach
  • 26klasac
  • 29toaletach
  • 15 specjalnych pomieszczeniach edukacyjnych

Szkołach w Pfaffenhausen