Metsä Tissue szanuje prywatność użytkowników i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu nawiązania kontaktu, utrzymania relacji biznesowych i współpracy z firmą użytkownika. Więcej informacji znajduje się w naszym oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności klientów i udziałowców (w języku angielskim).

*
*
*
*
*
*