​​​​

Katrin oszczędza zmartwień.

Jesteśmy producentem papierowych rozwiązań 
higienicznych i systemów dla toalet publicznych, 
firm zajmujących się produkcją przemysłową oraz przetwórstwem żywności.​