​​​​

Katrin oszczędza zmartwień.

Jesteśmy dostawcą ręczników papierowych i papieru toaletowego oraz rozwiązań zapewniających higienę w publicznych toaletach i firmach zajmujących się produkcją przemysłową i przetwórstwem żywności.​