Katrin-sertifikaatit

EU-ympäristömerkki: Euroopan unionin tunnustus tuotteille, jotka täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. EU-ympäristömerkillä varustetut pehmopaperituotteemme on tehty kierrätyskuidusta tai uusiokuidusta, joka on peräisin 100 %  kestävästi hoidetuista metsistä.  

Kriteerit sisältävät muun muassa rajat tuotteen tuotannon veteen ja ilmaan aiheuttamille päästöille. Lisäksi arvioidaan muun muassa tuotteen aiheuttamaa energian kulutusta, kestävää metsänhoitoa sekä kemikaalien käyttöä.
Joutsenmerkki: Virallinen Pohjoismainen ympäristömerkki. Merkki toteuttaa elinkaarinäkökulmaa ja asettaa korkeat ympäristöstandardit, joita testataan jatkuvasti. Saadakseen oikeuden käyttää Joutsenmerkkiä tuotteen on täytettävä kaikki tuoteryhmäänsä kohdistuvat ympäristövaatimukset. Joutsenmerkin kriteerit on laadittu lähes 60 eri tuote- tai palveluryhmälle. 

Joutsenmerkityllä  pehmopaperilla on vähäiset päästöt sekä veteen että ilmaan. Lisäksi energian kulutuksen tulee olla alhaista, kuitujen pitää olla vastuullisesti kasvatetuista metsistä ja kemikaalien käyttö on tiukasti säädeltyä.  
PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
PEFC ja FSC ovat kaksi eri metsän-/puunsertifiointiorganisaatiota. Molempien organisaatioiden tavoitteena on pysäyttää luonnonvarojen liikakäyttö ja edistää kestävää metsätaloutta.
​FSC = Forest Stewardship Council
FSC ja PEFC ovat kaksi eri metsän-/puunsertifiointiorganisaatiota. Molempien organisaatioiden tavoitteena on pysäyttää luonnonvarojen liikakäyttö ja edistää kestävää metsätaloutta.