Katrin kannustaa vastuulliseen liiketoimintaan

Katrin on osa Metsä Group -konserniin kuuluvaa ​Metsä Tissue -yritystä, ja toimintamme on kaikin tavoin kestävää. 

  1. Olemme sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen kansainvälisiä periaatteita ja edellytämme aina eettisten työmenetelmien käyttöä.
  2. Huomioimme kaikissa toiminnoissamme niiden sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset.

Hankimme tarvitsemamme puun kestävällä tavalla ottaen huomioon sekä ympäristölliset että sosiaaliset arvot, luonto ja sen monimuotoisuus mukaan lukien. Hakkuiden kohteena on vuosittain 1–2 % metsäalueistamme, ja istutamme jokaista kaadettua puuta kohden neljä uutta tainta. Uudistamista vaatii myös Suomen metsälaki, joka säädettiin alun perin vuonna 1886 ja on maailman vanhin metsälaki.

Kestävä metsätalous luo pitkäaikaisia työpaikkoja miljoonille ihmisille. Pohjois-Euroopassa työpaikka metsätaloudessa voi luoda vähintään kolme muuta työpaikkaa arvoketjussa.
 
Tavoitteenamme on parantaa ihmisten hyvinvointia tuotteillamme ja käytännöillämme. Pyrimme minimoimaan toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren aikana, raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon ja kulutuksesta aina hävittämiseen asti. Teemme tämän yhteistyössä toimittajiemme, asiakkaidemme, liikekumppaniemme ja kuluttajien kanssa.

TALOUDELLINEN VASTUU
Katrinin avulla löydät ihanteelliset ratkaisut, jotka lisäävät tuottavuutta, vähentävät kustannuksia ja minimoivat sairauspoissaolot.

YMPÄRISTÖVASTUU
Katrin vähentää ympäristön kuormitusta toiminnan kaikissa vaiheissa ja tuotteiden koko elinkaaren aikana.

YHTEISKUNTAVASTUU
Parannamme hyvinvointia työpaikoilla, paikallisyhteisöissä ja koko yhteiskunnassa ja sitoudumme kestävän kehityksen maailmanlaajuisiin periaatteisiin. Kantamalla vastuumme työntekijöistämme ja yhteiskunnasta voimme parantaa sidosryhmiemme elämänlaatua.