Drukuj tę stronę

Balance at Hand: Ręczniki papierowe a inne środki osuszające

Jednorazowy, czysty i chłonny ręcznik papierowy to najlepszy sposób na higieniczne wytarcie rąk. Ręczniki papierowe nie tylko doskonale osuszają, ale także ograniczają liczbę bakterii do prawie 77%*. Są też inne różnice:

Ręczniki papierowe a suszarki:

  • W przemyśle spożywczym i gastronomii można stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe.
  • Suszarki zużywają znaczne ilości energii i zwykle są dość głośne.

Ręczniki papierowe a ręczniki tekstylne:

  • Ręczniki tekstylne usuwają większość bakterii, jednak problemem pozostaje higiena.
  • Składowanie, pranie i transport zwiększają koszta użytkowania ręczników tekstylnych.
  • Produkcja włókien drzewnych jest mniej szkodliwa dla środowiska niż produkcja włókien bawełnianych (patrz studium przypadku „Włókna drzewne a bawełna”)

Źródło: University of Westminster, A comparative study of different hand drying methods: paper towel, warm air dryer, jet air dryer. 2008. Guidelines on HACCP,GMP and GHP for ASEAN food SM 2005.

Ręczniki papierowe a inne środki osuszające